Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Kickoff meeting in predstavitev projekta GoForMura


5. marec 2015, Gozdarski inštitut Slovenije

PROGRAM

PREDSTAVITEV PROJEKTA
09:00 – 9:30 Sprejem udeležencev
09:30 – 09:35 Uvodni pozdrav (Primož Simončič, direktor GIS)
09:35 – 09:45 Potek srečanja in kratka predstavitev projekta (Marko Kovač, GIS)
09:45 – 10:00 Predstavitev DS 2: Informiranje in obveščanje (Špela Planinšek, Saša Vochl, GIS)
10:00 – 10:15 Predstavitev DS 3: Varstveni ukrepi na terenu (Štefan Kovač, Branko Vajndorfer, ZGS)
10:15 – 10:35 Predstavitev DS 4: Spremljanje stanja (Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Maarten de Groot, GIS)
10:35 – 10:50 Predstavitev DS 5: Analiza stanja in izdelava upravljavskega načrta (Boštjan Mali, GIS)
10:50 – 11:30 Odmor

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
11:30 – 11:45 Imenovanje upravnega in nadzornega odbora (moderator Andreja Ferreira, GIS)
11:45 – 12:00 Projektno poročanje (Polona Vukovič, Andreja Ferreira, GIS)
12:00 – 13:00 Razno – predlogi, vprašanja… (Marko Kovač in Andreja Ferreira, GIS)

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel