Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Javni zagovor doktorske disertacije Petra Železnika


Ljubljana, 11.04.2013

V ponedeljek, 15. aprila 2013, bo Peter Železnik ob 9. uri zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Dinamika razvoja drobnih korenin gozdnega drevja kot indikator razmer v okolju« (eng. Find root growth dynamics of forest trees as indicator of environmental conditions). Zagovor bo potekal v predavalnici G4 na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, na Večni poti 83, v Ljubljani.

Na zagovoru bo Peter Železnik predstavil zastavljene cilje v okviru doktorske naloge ter zaključke, ki izhajajo iz opravljenih meritev na terenu. Komisijo za oceno in zagovor bodo sestavljali prof. dr. Maja Jurc, ki bo predsednica komisije, prof. dr. Hojka Kraigher, mentorica, in prof. dr. Dominik Vodnik.

Peter Železnik je svoje raziskovalno delo na Gozdarskem inštitut Slovenije (GIS) začel že med študijem gozdarstva na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je najprej za krajši čas zaposlil na GIS kot tehnični sodelavec, kasneje pa kot mladi raziskovalec ter vpisal podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (smer gozdarstvo) na Biotehniški fakulteti, pod mentorstvom prof. dr. Hojke Kraigher.

V času podiplomskega študija je v okviru raziskovalne ekipe Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko GIS sodeloval pri številnih projektih.

Med njegove reference, poleg objav v domačin in tujih znanstvenih in strokovnih revijah in monografijah, sodi tudi evropski patent s številko EP2289307 z imenom »Postopek za merjenje dinamike razvoja korenin in naprav za izvedbo postopka«. Patent je razvil skupaj z dr. Mitja Ferlanom. Omenjeni patent je naprava za merjenje temperature v minirizitronskih ceveh vstavljenih v tla in je v postopku preizkušanja na vrtu GIS.

Gozdarski inštitut Slovenije

   

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel