Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Gozdnogospodarski in gozdnogojitveni ukrepi po ujmah večjih razsežnosti


13. in 14. maj 2015, Ljubljana

V okviru projektov:

  • CRP projekt »Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti« (nosilec dr. Andrej Kobler, V4-1422)
  • CRP projekt »Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji« (nosilec prof. dr. Jurij Diaci, V4-1420)
  • CRP projekt »Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev« (prof. dr. Hojka Kraigher V4-1438)

bodo Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove Slovenije bodo 13. in 14. maja 2015 organizirali delavnico z naslovom:

»Gozdnogospodarski in gozdnogojitveni ukrepi po ujmah večjih razsežnosti«.

Delavnica je del aktivnosti znotraj zgoraj navedenih CRP projektov. Vljudno vas vabimo k udeležbi.

13. maja bodo na predavanja 14. maja pa bo organizirana terenska delavnica v okolici Sevnice.

Podrobnejše informacije o programi in lokaciji delavnice bodo objavljene v kratkem.

Lepo vabljeni!

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel