Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Gozd - naše skupno dobro


četrtek, 15. januar 2015

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Državni svet RS v četrtek, 15. januarja 2015, v dvorani Državnega sveta RS organizirajo posvet Gozd – naše skupno dobro.

Namen posveta je v postopku novelacije slovenske zakonodaje, ki obravnava gozdove in gozdarstvo, izboljšati zavedanje o celovitem pomenu gozda za slovensko družbo. Gozd namreč ni več le prostor za proizvodnjo lesa, ampak uresničuje tudi številne okoljske in socialne funkcije v družbi.

Highlights





Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel