Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Globalne spremembe in obalno-kraška regija: pogled v leto 2035 – delavnica projekta INFORMED


Botanični vrt Sežana, 23.11.2016

V okviru projekta INFORMED Gozdarski inštitut Slovenije 23. novembra 2016 v Sežani organizira delavnico v sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na njej bodo raziskovalci in deležniki s področij gozdarstva, kmetijstva, prostorskega načrtovanja, regionalnega razvoja, podjetništva, geografije in naravovarstva skušali oblikovati verjetne scenarije razvoja pilotnega območja obalno-kraške regije do leta 2035.

Scenarije bodo s pomočjo ekspertnega znanja deležnikov kvantificirali v smislu razvoja izbranih kazalnikov; na primer: število kmetijskih gospodarstev, obseg krčitev gozdov, gradnja infrastrukture, delež nezaposlenih, razvoj podjetništva, … Pridobljene informacije bodo raziskovalcem omogočile opredelitev prihodnje strukture rabe tal v obalno-kraški regiji, ki jo bodo kasneje uporabili za modeliranje razpoložljivosti ekosistemskih storitev mediteranskih gozdov (razvoj glede na različne scenarije).

Raznolikost prihodnjih razvojnih poti bo podlaga za konstrukcijo orodij za pomoč pri odločanju. Ta bodo odločevalcem pomagala pri sprejemanju informiranih odločitev pri ravnanju z mediteranskimi gozdovi v prihodnosti.Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel