Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Forest and Wood: Smart specialisation in Forestry and Wood product chain


Ljubljana, May 27, 2014

Slovenian Forestry Institute with
Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani letos že petič zapored organiziramo enodnevno znanstveno srečanje s skupnim naslovom GOZD in LES. 

Na letošnjem srečanju je vsebina predavanj povezana s Pametno specializacijo.
Strategija pametne specializacije Slovenije je eden od ključnih dokumentov, ki bo usmerjal razvoj Slovenije v prihodnjem obdobju. Dokument je še v nastajanju, in nadejamo se, da bo ustrezno prikazal pomen Gozdarstva, lesarstva in papirništva za razvoj Slovenije.

Vsebine kratkih predstavitev, ki bodo prikazane tudi na plakatih, pa kažejo na širok nabor tematik, katere obravnavajo predvsem mlajši raziskovalci v svojih doktorskih in podoktorskih znanstveno-raziskovalnih projektih. Poseben poudarek je tudi na uporabi in razvoju raziskovalnih metod, merilnih tehnik in inovativnih pristopov k rabi gozdnega in zunaj-gozdnega prostora.

Znanstveno srečanje bo potekalo v torek, 27. maja 2014, z začetkom ob 9.00 uri, v Veliki predavalnici na Gozdarskem inštitutu Slovenije (I. nadstropje).

Srečanje bo pozdravil in otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Metod Dragonja.

Veselimo se srečanja z vami!

Vabilo

Program srečanja

Za organizacijski odbor
Prof. dr. Miha Humar, l. r.                     Prof. dr. Hojka Kraigher, l. r.


Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel