Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

3. delavnica projekta RegioPower v Ljubljani


3. – 4. april 2013

V sredo, 3. aprila 2013, in četrtek, 4. aprila 2013, bo v Ljubljani potekala 3. delavnica projekta RegioPower – A regional IT-based platform for bringing resource needs and land-based resource
production together. Projekt je financiran v okviru tretjega razpisa iniciative WoodWisdom–Net 2 in petega javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov iniciative ERA-NET BIO-ENERGY. V Sloveniji je v projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vključen nacionalni raziskovalni institut s področja gozdarstva, Gozdarski inštitut Slovenije. Vodilni partner projekta RegioPower, ki bo predvidoma zaključen konec leta 2014, je Dresden University of Technology, Dept. Forest, Geo- and Hydrosciences.

Program 3. delavnice projekta

Več o projektu si lahko prebereta na spletni strani http://www.eli-web.com/

Predstavitev projekta
RegioPower – A regional IT-based platform for bringing resource needs and land-based resource
production together je interdisciplinarni projekt v okviru teme »Gozdovi za multiple potrebe družbe, vključno z okrepljeno produktivnostjo in optimizirano rabo gozdne mase« in znotraj tega, teme »Usklajevanje konfliktnih interesov rabe tal, vključno s povečano proizvodnjo mase za bio-energijo in gozdarsko industrijo, in potrebami družbe«.

Splošni cilj projekta RegioPower je razviti prototip inovativne programske platforme, ki bi služila moderaciji med (1) potrebami industrije po lignoceluloznih virih (hlodovina za lesne proizvode & bio-energija, in bio-energetski pridelki iz kmetijstva), (2) proizvodnjo lignoceluloznih virov, ki izhajajo iz proizvodnega potenciala tal (land-based production) in (3) družbenimi potrebami po preskrbi z ekosistemskimi storitvami v okviru regionalne rabe tal in sistema upravljanja rabe tal.

Bolj podrobno bo skušal projekt razviti in ponuditi orodje za moderacijo med interesi lastnikov zemljišč (kdo potrebuje moje proizvode, koliko jih potrebuje sedaj in v prihodnosti, kakšne kakovosti naj bodo), investitorji (kako zagotoviti trajnostno ponudbo z lignoceluloznimi viri), regionalnih načrtovalcev in upravljavcev (npr. ILE/LEADER) (kako uravnotežiti alokacijo zemljišč, da bi zagotovili preskrbo vseh ekoloških in socio-ekonomskih potreb), in prebivalcev (kaj so moje potrebe v okolju, v katerem je vredno živeti in ekološko-ekonomska trajnost).

Projekt bo poskušal podpirati tudi regionalno optimalno alokacijo virov, vključno s porazdelitvijo virov (kdo potrebuje/nudi vire) in logističnimi aspekti (kako prenesti vire od proizvajalca do potrošnika).

Znotraj projekta se bo poskušalo generirati in nuditi znanje za optimizirano rabo tal, da bi bilo mogoče izboljšano rabo komplementarno regionalnih potencialov za preskrbo z lignoceluloznimi viri iz gozdarskega in kmetijskega sektorja. To vključuje tudi poznavanje robustnosti preskrbe z viri, ki izhajajo iz proizvodne sposobnosti tal ter z ekosistemskimi storitvami v okviru Climate Change (CC) in potenciala za prispevek k blaženju tveganj, ki iz CC izhajajo.

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel