Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

ROCKtheALPS: Usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp


Project status:  active
Project Leader: dr. Mitja Skudnik
Department: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Project group: dr. Anže Japelj
dr. Andrej Kobler
Andrej Grah
Jure Žlogar
Partners: IRSTEA, BRGM, Alp'Georisques, SFS, UL, SFI, UNIPD, DISAFA, ERSAF, PAT-SFF, POLITO, BFW, BMLFUW, LWF, BFH-HAFL

ROCKtheALPS

Gozdovi igrajo zelo pomembno zaščitno vlogo pri upravljanju z naravnimi nesrečami in zmanjševanju tveganja pred le-temi v alpskem prostoru. Vplivajo lahko na večjo stabilnost pobočij in tako npr. zmanjšajo ogroženost zaradi skalnih podorov na sprejemljivo raven. Ohranitev in krepitev zaščitne funkcije gozdov je torej ključna za razvoj učinkovite strategije za ohranjanje kakovostnega življenja v alpskem prostoru. V želji po zmanjšanju ogroženosti zaradi skalnih podorov in povečanju zaščitne funkcije gozdov, se regionalne in nacionalne oblasti soočajo z enakimi potrebami in izzivi, vendar do sedaj še ni prišlo do skupnih prizadevanj pri iskanju rešitve. Usklajeno mednarodno sodelovanje namreč omogoča celovitejši pogled na problematiko in učinkovitejše iskanje rešitve, saj vsaka izmed držav lahko prispeva svoje znanje, izkušnje, pristope ter primere dobrih praks.

V projektu ROCKtheALPS se bodo združile alpske države ravno z namenom boljšega prepoznavanja ogroženosti zaradi skalnih podorov, kar lahko zagotovi učinkovitejše ukrepe zaščite.
Glavni cilji projekta so:
  • Razvoj prvega usklajenega regionalnega modela za ocenjevanje ogroženosti pred skalnimi podori na območju Alp, z upoštevanjem že razvitih metodologij kartiranja ogroženosti skalnih podorov.
  • Razvoj enovite metode za celotno območje Alp, ki bo temeljila na kartiranju ogroženih območij pred skalnimi podori in zaščitne funkcije gozdov.
  • Uporaba rezultatov kot podpora lokalnim oblastem pri preprečevanju in zaščiti pred skalnimi podori ter kot vodilo za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel