Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi


Project status:  active
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Department: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Project group: Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko
Partners:
  • Gozdarski inštitut Slovenije (GIS); vodilni partner,
  • Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation (Latvija),
  • Estonian Private Forest Centre (Estonija),
  • Swedish University of Agricultural Sciences (Švedska),
  • Forest Science and Technology Centre of Catalonia (Španija).


Glavni namen projekta je
izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov.
Zasebni lastniki imajo v lasti glavnino gozdov v večini evropskih držav in posledično pride na trg velik delež lesa iz teh gozdov. Literatura o ustreznem trženju gozdnih proizvodov in ocenjevanju storitev je v EU načeloma na voljo, vendar je opaziti velik primanjkljaj informacij, smernic in gradiva za praktično izobraževanje, svetovanje in uporabo lastnikom gozdov. Da bi bile njihove odločitve čim bolj ustrezne in strokovno podkovane, da bi dosegli čim večji donos iz svojih gozdov ob hkratni optimizaciji stroškov in spoštovanju okoljskega vidika, je bil oblikovan projekt s sodelovanjem strokovnjakov iz večih držav.

Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.

Glavni rezultati (priročnik, praktične smernice, orodje za učenje, primeri dobre prakse) bodo ciljnim skupinam predstavljeni na organiziranih dogodkih, objavljeni bodo na spletnih straneh projektnih partnerjev in drugih obstoječih komunikacijskih kanalih.

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel