Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov


Project status:  completed
Project Leader: dr. Primož Simončič
Department: Department of Forest Ecology
Project group: GIS
Partners:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

sodelovanje s prof. dr. Jorn Erler, »Technische Universität Dresden« Nemčija

Ob poseku drevja prihaja do iznosa hranil iz gozdnega ekosistema. Poleg vode so v danih podnebnih razmerah hranila okoljski dejavnik, ki pogosto najbolj omejujejo produkcijo gozda. Iznosi hranil, ki dlje časa značilno prekoračujejo vnose, vodijo v slabšanje produkcijske sposobnosti rastišča, upadanje prirasta, težave pri naravnem pomlajevanju zahtevnejših drevesnih vrst, večjo podvrženost boleznim in škodljivcem, spremembo drevesne sestave, idr.
Zaradi prekomernega iznašanja hranil so bili v preteklosti degradirani marsikateri gozdovi v Sloveniji in tudi širše. Zelo nazoren, skrajen primer so v Sloveniji sicer izginjajoči belokranjski steljniki. Dolgoletno steljarjenje, s katerim iznašamo pomemben vir hranil, je opazno spremenilo izgled gozda - ponekod, posebej na starejših, izpranih in zakisanih tleh so posledice vidne še danes.
Da bi omogočali trajnostno rabo in stabilnost gozdnega ekosistema, je zlasti za primere intenzivnejših posekov, kjer iz gozda poleg lesnih sortimentov odvažamo tudi drugo (nadzemno) biomaso, potrebno ovrednotiti bilanco rastlinskih hranil.

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel