Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risks


Project status:  
Project Leader: Mitja Skudnik
Department: Department of Forest and Landscape Planning and Monitoring
Project group:
Partners:
Vodilni partner: FVA (Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg)
 • LWF (Bavarian Forest Institute)
 • BFW (Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape)
 • CEMAGREF (Cemagref, Grenoble Regional Centre, Mountain Ecosystems Research Unit)
 • ONF (French National Forest Service)
 • Stand Montafon - Forstfonds
 • UNICATT (Catholic University of the Sacred Heart, Department of Mathematics and Physics)
 • MATTM (Italian Ministry for the Environment, the Land and the Sea-Department for Environmental research and Development)
 • ERSAF (Regional Agency for Development of Agriculture and Forestry (RADAF))
 • AIT (AIT Austrian Institute of Technology GmbH)
 • SFS (Slovenia Forest Service)
 • RAVA (Regione Autonoma Valle d'Aosta - Direzione foreste e infrastrutture)
 • WSL (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL)
 • BAFU (Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communication DETEC )


Povezava do uradne spletne strani projektaMANFRED_logo

Opis projekta


Zaradi vpliva pričakovanih podnebnih sprememb (CC), se lahko v Alpah temeljito spremenijo ekološke razmere za uspevanje gozdov. Negotovo je, kako bodo te spremembe vplivale na ekološke, proizvodne in socialne vloge gozda. Glede na različne scenarije podnebnih sprememb in sprememb rabe tal, lahko le adaptivno upravljanje in gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi zagotovi ohranitev naravne dediščine in krepitev večnamenske vloge gozdov. Cilj projekta MANFRED je bila vzpostavitev povezave med znanstvenimi dognanji in praktičnim gospodarjenjem z gozdovi. Glavne naloge projekta so bile:

Zbiranje znanja glede vpliva podnebnih sprememb na štirih področjih:
 •  produktivnost gozdov in spremembe rabe tale (WP4)
 • naravne nesreče in tveganja (WP5)
 • dobre prakse za omilitev posledic ekstremnih vremenskih dogodkov (WP6)
 • varovalna vloga gozdov (WP7)
Prepoznavati »vroče točke« s konkretnimi potrebami za ukrepanje na regionalni in lokalni ravni.
Razvijati upravljavske strategije, ki so se sposobne prilagoditi na spreminjajoče okoljske pogoje (WP8).

Prispevati k implementaciji predlaganih upravljavskih strategij prilagajanja v sodelovanju z odločujočimi deležniki na 4 transnacionalnih študijskih območjih
Ciljne skupine uporabnikov rezultatov projekta so bile lokalne skupnosti, javna uprava, javne gozdarske službe, lastniki gozdov, gozdarska izvajalska podjetja, upravljavci prostora, nevladne organizacije, ministrstva pristojna za področja prostora, razvoja in gozdarstva.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel