Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy


Project status:  active
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Department: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Project group: Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko
Partners: Vodilni partner je Hrvaški gozdarski inštitut (CFRI), sodelujejo pa še Institute for Developmentand International Relations (HR), Algebra University College (HR), University of Natural Resources and Life Sciences (AT), Austrian research centre for forests natural hazard and landscape (AT), Gozdarski inštitut Slovenije (SI) in Zavod za gozdove Slovenije (SI).Čeprav so določene teme povezane z gozdno bioekonomijo že pokrite v formalnem oz. neformalnem izobraževanju, bo prvič izvedeno celovito usposabljanje na temo gozdne bioekonomije. Zaposleni v gozdnogospodarskih podjetjih in lesnopredelovalni industriji bodo lahko uporabili novo pridobljeno znanje na področju gozdne bioekonomije v celotni gozdno-lesni vrednostni verigi in pridobivanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo, kar bo prispevalo h krepitvi gospodarstva tako v partnerskih državah kot tudi v EU.

Cilji projekta so:
- Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva.
- Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel