Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

G(r)ozd za prihodnost


Project status:  active
Project Leader: dr. Urša Vilhar
Department: Oddelek za gozdno ekologijo
Project group: dr. Urša Vilhar
dr. Katarina Flajšman
dr. Peter Železnik
dr. Nike Kranjc
Mag. Špela Planinšek
Kristina Sever
Partners: Osnovna šola Cerkno (vodilni partner)
Gozdarski inštitut Slovenije
Občina Cerkno
Društvo Driklc

»G(r)ozd za prihodnost«


Operacija (projekt) se izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja z lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem.

Cilji:
  • varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • razvoj novih turističnih produktov in storitev
  • ohranjanje in oživljanje dediščine območja.

Operacija je bila izbrana za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016.
V okviru operacije bodo razviti programi in produkti v povezavi z naravo, okoljem, dediščino in turizmom na Cerkljanskem. Operacija spodbuja aktivnosti vzgoje in izobraževanja v naravi ter sledi konceptom gozdne pedagogike. V izvedbo operacije so vključene različne ciljne skupine: delavci s področja vzgoje in izobraževanja, raziskovalne ustanove, turistični in gostinski delavci, strokovna javnost, učenci osnovnih šol, otroci iz vrtca, družine, starejši in upokojenci.

V okviru operacije bodo vzpostavljeni učni pristopi, ki se odvijajo v gozdu.
Vzpostaviljeni bodo programi Gozdna učilnica, Gozdni domek, potekal bo razvoj EKO parka OŠ Cerkno, izvedene bodo dejavnosti na področju spodbujanja zelenih delovnih mest in razvoja inovativnih zelenih turističnih produktov.

Na inovativen način bodo v operacijo vključena naravna in kulturna dediščina (arheološko najdišče Divje babe, Partizanska bolnica Franja, Laufarija), dvig okoljske ozaveščenosti, obnovljivi viri energije, ekološko ravnanje, spoznavanje in interpretacije gozdnih rastlin in živali, spodbujanje trajnostnega razvoja ter večnamenskega, trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel