Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

European Forest Fire Monitoring using Information Systems


Project status:  
Project Leader: dr. Andreja Ferreira
Department: Department of Forest and Landscape Planning and Monitoring
Project group:
Partners:
Vodilni partner: University of Western Macedonia
 • Hellenic Ministry of Environment, Energy and Climate Change
 • University of Patras
 • San Marco Project Research Centre – University of Rome “La Sapienza”
 • Coventry University
 • Executive Forest Agency
 • Forest Research Institute
 • Kaunas Regional Innovation Centre
 • Batalha Municipality
 • Castilla and Leon Wood & Forest Services Center

Povezava do uradne spletne strani projekta


EFFMIS_logo

Opis projekta


Glavni cilj projekta EFFMIS je bila  izmenjava znanj, izkušenj in primerov dobrih praks med sodelujočimi regijami na področju uporabe informacijskih sistemov pri monitoringu gozdnih požarov. To naj bi pripomoglo ne samo k večji požarni varnosti, temveč tudi k uresničevanju zahtev Lizbonske in Goethenburške strategije o varstvu okolja in zmanjšanju emisij CO2. Ena izmed nalog projekta je bilo tudi usklajevanje nacionalnih politik z evropsko zakonodajo o gozdnih požarih. V okviru projekta so bile  opravljene analize obstoječih informacijskih sistemov za zgodnje odkrivanje, učinkovito upravljanje in obvladovanje gozdnih požarov, ocenitev škode ter možnosti sanacije požarišč. Primeri dobrih praks so bili z upoštevanjem regionalnih razlik (topografija, podnebje, gozdni tipi) preneseni v regionalne akcijske načrte. Prilagoditev informacijskih sistemov različnim potrebam in zahtevam posameznih držav bo pripomogla k učinkovitejšem požarnem varstvu. Prenos znanja in izkušenj je potekal v obliki terenskih ogledov, delavnic ter med-regionalnih izmenjav operativnega in strokovnega osebja.

Projekt EFFMIS so sestavljali  trije delovni sklopi (DS):
DS 1: Upravljanje in koordinacija
DS 2: Komunikacija in diseminacija
DS 3: Izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks
DS 3 je razdeljen na tri korake:
 • 1. korak: Analiza in izbor primerov dobrih praks
 • 2. korak: Oblikovanje regionalnih akcijskih načrtov za vsako regijo
 • 3. korak: Izdaja priročnika za prenos dobrih praks v zainteresirane regije
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel