Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

ALPTREES - A Transnacional Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region


Project status:  active
Project Leader: dr. Aleksander Marinšek
Department: Department of Forest Ecology
Project group: dr. Lado Kutnar
Ajša Alagić
Anica Simčič
Mateja Kraševec
Janez Kermavnar
Simon Zidar
Partners: Vodilni partner projekta: Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald (BFW), Naturgefahren und Landschaft, Wien

Projektni partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije, Mestna občina Maribor, Razvojna agencija Sora d.o.o., IRSTEA, Cerema, LAMORO, FEM, Trento, KLU, IIASA, FVA

www.alpine-space.eu
http://www.si.alpine-space.eu/

Osnovni cilji projekta ALPTREES:
  • Razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju Alp. 
  • Osnovati pilotne primere dobrih praks in vzpostaviti odprto mrežo znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij, ki bodo podlaga za transnacionalno strategijo.
  • Zbrati in oblikovati baze podatkov pojavljanja tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst na območju Alp, na izbranih območjih: mestni gozdovi, primestni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom in gospodarski gozdovi.
  • Izdelati modele / scenarije vključevanja tujerodnih drevesnih vrst v povezavi s podnebnimi spremembami na izbranih območjih.
  • Evalvirati potencialne ekosistemske storitve tujerodnih drevesnih vrst.
  • Izdelati oceno tveganja pri gospodarjenju s posameznimi tujerodnimi drevesnimi vrstami.
  • vzpostaviti »Odprto mrežo znanja ALPTREES Hub« z javno bazo podatkov in povezano z Wikialps.eu, ki bo služila kot podpora za prenos znanja in izkušenj na med-sektorskem in transnacionalnem nivoju.


Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel