Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesyS

Project status:
Project Leader: dr. Jožica Gričar
 
 
 

Threatening of Pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus to Slovenian forests

Project status:
Project Leader: dr. Nikica Ogris (vodja projekta na GIS)

Trajnostna raba tal v povezavi s kakovostjo pridelkov

Project status: active
Project Leader: dr. Primož Simončič
 

Ukrepi za izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih potencialov gozdov

Project status:
Project Leader: dr. Matjaž Čater
 

Vpliv klimatskih sprememb na kambijevo aktivnosti, nastajanje in zgradbo lesa ter produktivnost bukve (Fagus sylvatica L.) in smreke (Picea abies L.) v Sloveniji

Project status: active
Project Leader: dr. Peter Prislan
Namen je raziskati vpliv okoljskih dejavnikov na mehanizme nastajanja lesa ter oceniti prilagoditveno sposobnost (plastičnost) bukve in smreke spreminjajočim okoljskim pogojem v Sloveniji.details
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel