Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

Programska skupina

Project status: active
Project Leader: prof. dr. Hojka Kraigher
 
 

Razvoj biodiverzitete na deponiji Duplica

Project status:
Project Leader: dr. Miran Čas

Razvoj informacijskega sistema OSLIS

Project status:
Project Leader: dr. Tom Levanič
 

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

Project status: active
Project Leader: Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitevNike Krajnc
S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, število, struktura in organiziranost gozdarskih podjetij spremenila.details

Razvoj metodologije za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji

Project status: active
Project Leader: dr. Marko KOVAČ
Trajnostno in optimalno zagotavljanje ekosistemskih storitev postaja prednostna naloga gospodarjenja z gozdovi.details
 

Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve

Project status: active
Project Leader: Dr. Marjana Westergren

Riparian forests of the Mura-Drava-Danube Biosphere reserve are in unfavorable condition due to decreasing health, unsustainable management. Project will provide guidelines for sustainable  riparian forest management.

details
 

Seminarji z inovativnimi pristopi k vzgojnoizobraževalnem procesu

Project status: active
Project Leader: dr. Urša Vilhar
Seminarji za vse, ki so bodisi vključeni v vzgojnoizobraževalni proces, bodisi se preko različnih služb, društev ali skupin srečujejo z mladimi.details
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel