Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Možnost za prestrukturiranje slovenske lesne industrije

Project status:
Project Leader: mag. Mitja Piškur
 

Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov

Project status: completed
Project Leader: dr. Primož Simončič
V raziskovalni nalogi smo na izbranih primerih raziskovalnih objektov z različnimi ukrepi celostno obravnavali problematiko iznosa hranil, proizvodnjo zelenih sekancev, sečnjo, oblikovanje tehnoloških verig in njihove vplive.details
 
 

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Project status: active
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest) je Erasmus+ projekt, ki se je pričel 01.09.2018 in bo tekel 3 leta. Vanj so vključene institucije iz Slovenije, Estonije, Latvije, Švedske in Španije.details

NEWFOR

Project status:
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Je raziskovalni projekt, ki se financira v okviru evropskega programa za območje Alp. Pri njem sodeluje 14 inštitucij iz 6 alpskih držav, njegov namen pa je vrednotenje in mobilizacija gozdnih lesnih virov.details
 

Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport (PERMIT)

Project status:
Project Leader: prof. dr. Dušan Jurc, dr. Barbara Piškur
 

PEMURES

Project status:
Project Leader: dr. Gregor Božič
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel