Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

ManFor C. BD.; PA -SI

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič

ManFor C. BD.; Pma

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič
 

ManFor C. BD.;- ForBD - SI

Project status:
Project Leader: dr. Lado Kutnar
 

Možnost za prestrukturiranje slovenske lesne industrije

Project status:
Project Leader: mag. Mitja Piškur
 

Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov

Project status: completed
Project Leader: dr. Primož Simončič
V raziskovalni nalogi smo na izbranih primerih raziskovalnih objektov z različnimi ukrepi celostno obravnavali problematiko iznosa hranil, proizvodnjo zelenih sekancev, sečnjo, oblikovanje tehnoloških verig in njihove vplive.details
 
 

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Project status: active
Project Leader: dr.Nike Krajnc
Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.details

NEWFOR

Project status:
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Je raziskovalni projekt, ki se financira v okviru evropskega programa za območje Alp. Pri njem sodeluje 14 inštitucij iz 6 alpskih držav, njegov namen pa je vrednotenje in mobilizacija gozdnih lesnih virov.details
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel