Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

Laboratorijske analize za zunanje naročnike

Project status:
Project Leader: Daniel Žlindra

Lesni potenciali za perspektivne gozdno-lesne verige v Sloveniji

Project status:
Project Leader: dr. Nike Krajnc
 

LIFE ARTEMIS - AWARENESS RAISING, TRAINING AND MEASURES ON INVASIVE ALIEN SPECIES IN FORESTS

Project status: active
Project Leader: Maarten de Groot
Namen je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov ITV na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav ITV.details

LIFEGENMON (LIFE for European Forest Genetic Monitoring System)

Project status: active
Project Leader: Prof. Dr. Hojka Kraigher
 

Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risks

Project status:
Project Leader: Mitja Skudnik
Cilj projekta MANFRED je bila vzpostavitev povezave med znanstvenimi dognanji in praktičnim gospodarjenjem z gozdovi v luči pričakovanih podnebnih sprememb.details

ManFor C. BD.; Eco - Si

Project status:
Project Leader: dr. Andrej Kobler
 

ManFor C. BD.; AnDeFM - SI

Project status:
Project Leader: dr. Marko Kovač

ManFor C. BD.; CD - SI

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič
 

ManFor C. BD.; Dem - Si

Project status:
Project Leader: dr. Matjaž Čater

ManFor C. BD.; ForC - SI

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič
 

ManFor C. BD.; IMP - SI

Project status:
Project Leader: dr. Marko Kovač

ManFor C. BD.; PA -SI

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel