Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
 
 

Jesenov ožig v Sloveniji in preučevanje glive Chalara fraxinea

Project status: active
Project Leader: prof. dr. Dušan Jurc
 

Klimatske spremembe ter vpliv antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh

Project status: active
Project Leader: prof. dr. Hojka Kraigher

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev

Project status: active
Project Leader: doc. dr. Jožica Gričar
Podnebne spremembe in s tem povezanimi pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki lahko vodijo v propadanja posamezne drevesne vrste in degradacije gozdov.details
 

Kriteriji za presojo izvedbe krčitev gozdov

Project status:
Project Leader: dr. Andrej Kobler

Laboratorijske analize za zunanje naročnike

Project status:
Project Leader: Daniel Žlindra
 

Lesni potenciali za perspektivne gozdno-lesne verige v Sloveniji

Project status:
Project Leader: dr. Nike Krajnc

LIFE ARTEMIS - AWARENESS RAISING, TRAINING AND MEASURES ON INVASIVE ALIEN SPECIES IN FORESTS

Project status: active
Project Leader: Maarten de Groot
Namen je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov ITV na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav ITV.details
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel