Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

Infrastrukturna skupina

Project status: active
Project Leader: mag. Robert Robek

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Project status: active
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji. Poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.details
 

Intenzivni monitoring

Project status:
Project Leader: dr. Primož Simončič
 
 

Jesenov ožig v Sloveniji in preučevanje glive Chalara fraxinea

Project status: active
Project Leader: prof. dr. Dušan Jurc
 

Klimatske spremembe ter vpliv antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh

Project status: active
Project Leader: prof. dr. Hojka Kraigher
 

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev

Project status: active
Project Leader: doc. dr. Jožica Gričar
Podnebne spremembe in s tem povezanimi pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki lahko vodijo v propadanja posamezne drevesne vrste in degradacije gozdov.details

Kriteriji za presojo izvedbe krčitev gozdov

Project status:
Project Leader: dr. Andrej Kobler
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel