Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja


Date of publication: 24 September 2019

Ana Brglez, mlada raziskovalka na Oddelku za varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije, v svoji doktorski raziskavi preučuje tujerodno vrsto glive Eutypella parasitica, ki povzroča javorov rak. Prvič so glivo našli in opisali v Severni Ameriki, v Evropi pa je bila prvič odkrita prav v Sloveniji, danes pa je razširjena po večjem delu Evrope (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Češka in Italija). Ker predstavljajo javorji v Sloveniji relativno pogoste avtohtone in gospodarsko pomembne vrste, je pomembno, da vemo o bolezni čim več. Do sedaj je število najdenih okužb v Sloveniji 398. Gliva povzroči razvoj eliptične rane, obarvanje lesa in njegovo trohnenje.

Slika 1: Gojišča kombinacij gliv, ki so jih našli na javorjih (foto: A. Simčič)

Ana je predstavila metode treh raziskav ter nekaj preliminarnih rezultatov poskusov, ki jih izvajajo na tej vrsti. Namen celotne raziskave je raziskati biologijo vrste E. parasitica, vpliv glive na izgubo lesne mase 3 vrst javorjev (gorski, ostrolistni in poljski javor) in raziskati odnose z ostalimi najpogostejšimi vrstami gliv, ki so jih našli v odmrlih vejah javorja.

Slika 2: Karta potrjenih okužb z E. parasitica v Sloveniji (foto: A. Simčič)


Slika 3: Javorjeva gošča in letvenjak, kjer so bili odvzeti vzorci odmrlih vej za raziskavo (foto: N. Ogris)
Slika 4: Test vpliva gliv na izgubo mase lesa 3 vrst javorjev (foto: A. Brglez)

Slika 5: Predavanje Ane Brglez
Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel