Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 
 
 
Marko Bajc  +386 1 200 78 10
Tjaša Baloh  01 200 78 42
 
dr. Gregor Božič  01 200 78 21
doc. dr. Matjaž Čater  01 200 78 32
 
dr. Maarten De Groot  01 200 78 65
Zina Devetak  01 200 78 58
 
mag. Marjan Dolenšek  01 200 78 14
doc. dr. Klemen Eler  01 200 78 00
 
Jože Falkner  01 200 78 66
dr. Mitja Ferlan  +386 1 200 78 64
 
dr. Andreja Ferreira  +386 1 200 78 28
Katarina Flajšman  +386 1 200 78 63
 
Andrej Grah  01 200 78 49
dr. Tine Grebenc  01 200 78 45
 
doc. dr. Jožica Gričar  +386 1 200 78 53
Polona Hafner  01 200 78 50
 
Melita Hrenko  01 200 78 23
Špela Jagodic  01 200 78 50
 
dr. Anže Japelj  01 200 78 36
Tina Jemec  01 200 78 14
 
Nataša Jerala  +386 1 200 78 67
Jernej Jevšenak  01 200 78 18
 
prof. dr. Dušan Jurc  +386 1 200 78 24
Zvone Kastelic  01 200 78 39
 
dr. Andreja Kavčič  01 200 78 38
Jaka Klun  01 200 78 15
 
dr. Andrej Kobler  01 200 78 35
Darja Kocjan  +386 1 200 78 59
 
dr. Marko Kovač  01 200 78 27
prof. dr. Hojka Kraigher  +386 1 200 78 20
 
dr. Nike Krajnc  +386 1 200 78 17
Robert Krajnc  01 200 78 19
 
dr. Lado Kutnar  +386 1 200 78 09
Martina Lavrič  01 200 78 55
 
doc. dr. Tom Levanič  +386 1 200 78 44
dr. Boštjan Mali  01 200 78 29
 
dr. Aleksander Marinšek  +386 1 200 78 11
Nataša Milenković  01 200 78 03
 
Tanja Mrak  +386 1 200 78 60
Matjaž Novak  01 200 78 37
 
Matjaž Novak  01 200 78 37
dr. Nikica Ogris  01 200 78 33
 
Maja Peteh  01 200 78 43
Primož Petek  01 200 78 04
 
dr. Barbara Piškur  01 200 78 47
mag. Mitja Piškur  01 200 78 16
 
mag. Špela Planinšek  01 200 78 34
Doc. dr. Boštjan Pokorny  +386 3 898 19 30
 
Simon Poljanšek  01 200 78 51
dr. Peter Prislan  +386 1 200 78 06
 
Boris Rantaša  +386 1 200 78 05
Matej Rupel  +386 1 200 78 00
 
Iztok Sankovič  01 200 78 39
Špela Ščap  +386 1 200 78 59
 
Natalija Senčar  +386 1 200 78 12
dr. Primož Simončič  +386 1 200 78 01
 
Iztok Sinjur  01 200 78 07
Mitja Skudnik  01 200 78 29
 
Magda Špenko  +386 1 200 78 12
Katarina Stanko  01 200 78 02
 
Ines Štraus  01 200 78 41
Barbara Štupar  01 200 78 23
 
Adrijana Trekman  +386 1 200 78 68
Matevž Triplat  01 200 78 06
 
Tina Unuk  01 200 78 52
dr. Andrej Verlič  +386 1 200 78 31
 
Tjaša Vidmar  01 200 78 48
dr. Urša Vilhar  +386 1 200 78 46
 
Saša Vochl  01 200 78 30
dr. Grega E. Voglar  01 200 78 00
 
Polona Vukovič  01 200 78 42
dr. Marjana Westergren  01 200 78 10
 
dr. Saša Zavadlav  01 200 78 61
Peter Železnik  01 200 78 56
 
Daniel Žlindra  +386 1 200 78 08
Jure Žlogar  01 200 78 30
 
Boštjan Zupanc  01 200 78 64
Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel