Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 
 
 
Ajša Alagić  01 200 78 61
Domen Arnič  01 200 78 00
 
Marko Bajc  +386 1 200 78 10
Tjaša Baloh  01 200 78 57
 
Mirko Baša  01 200 78 00
dr. Gregor Božič  01 200 78 21
 
Ana Brglez  01 200 78 00
doc. dr. Matjaž Čater  01 200 78 32
 
Rok Damjanič  01 200 78 10
dr. Maarten De Groot  01 200 78 65
 
Zina Devetak  01 200 78 58
mag. Marjan Dolenšek  01 200 78 14
 
Sara Dolinar  01 200 78 48
Natalija Dovč  01 200 78 10
 
doc. dr. Klemen Eler  01 200 78 00
dr. Mitja Ferlan  +386 1 200 78 64
 
dr. Andreja Ferreira  +386 1 200 78 28
Katarina Flajšman  +386 1 200 78 63
 
Andrej Grah  01 200 78 49
dr. Tine Grebenc  01 200 78 45
 
doc. dr. Jožica Gričar  +386 1 200 78 53
Polona Hafner  01 200 78 50
 
Melita Hrenko  01 200 78 23
Špela Jagodic  01 200 78 58
 
dr. Anže Japelj  01 200 78 36
Tina Jemec  01 200 78 14
 
Nataša Jerala  +386 1 200 78 67
Jernej Jevšenak  01 200 78 61
 
Zvone Kastelic  01 200 78 39
dr. Andreja Kavčič  01 200 78 38
 
Katja Kavčič Sonnenschein  01 200 78 00
Janez Kermavnar  01 200 78 00
 
dr. Andrej Kobler  01 200 78 35
dr. Marko Kovač  01 200 78 27
 
Erika Kozamernik  01 200 78 00
prof. dr. Hojka Kraigher  +386 1 200 78 20
 
dr. Nike Krajnc  +386 1 200 78 17
Robert Krajnc  01 200 78 19
 
Mateja Kraševec  01 200 78 00
dr. Gal Kušar  01 200 78 00
 
dr. Lado Kutnar  +386 1 200 78 09
prof. dr. Tom Tomislav Levanič  +386 1 200 78 44
 
dr. Boštjan Mali  01 200 78 29
dr. Aleksander Marinšek  +386 1 200 78 11
 
Nataša Milenković  01 200 78 03
Tanja Mrak  +386 1 200 78 60
 
Koffi Dodji Noumonvi  01 200 78 00
Matjaž Novak  01 200 78 37
 
dr. Nikica Ogris  01 200 78 33
Maja Peteh  01 200 78 43
 
Primož Petek  01 200 78 04
Anže Martin Pintar  01 200 78 00
 
dr. Barbara Piškur  01 200 78 47
mag. Špela Planinšek  01 200 78 34
 
Anton Pleško  01 200 78 00
dr. Peter Prislan  +386 1 200 78 06
 
Matej Rupel  +386 1 200 78 00
Iztok Sankovič  01 200 78 39
 
Špela Ščap  +386 1 200 78 59
Natalija Senčar  +386 1 200 78 12
 
Kristina Sever  01 200 78 18
Nataša Šibanc  01 200 78 00
 
Anica Simčič  01 200 78 00
dr. Primož Simončič  +386 1 200 78 01
 
Iztok Sinjur  01 200 78 07
Gregor Skoberne  01 200 78 00
 
Mitja Skudnik  01 200 78 29
Peter Smolnikar  01 200 78 75
 
Magda Špenko  +386 1 200 78 12
Nina Šramel  01 200 78 00
 
Katarina Stanko  01 200 78 02
Darja Stare  +386 1 200 78 22
 
Barbara Štupar  01 200 78 23
Adrijana Trekman  +386 1 200 78 68
 
Matevž Triplat  01 200 78 06
Tina Unuk  01 200 78 52
 
Andreja Vedenik  01 200 78 00
Tjaša Vidmar  01 200 78 48
 
dr. Urša Vilhar  +386 1 200 78 46
dr. Grega E. Voglar  01 200 78 42
 
Marina Vučićević  01 200 78 48
Polona Vukovič  01 200 78 62
 
dr. Marjana Westergren  01 200 78 00
Peter Železnik  01 200 78 56
 
Simon Zidar  01 200 78 00
Laura Žižek Kulovec  01 200 78 05
 
Daniel Žlindra  +386 1 200 78 08
Jure Žlogar  01 200 78 30
 
Boštjan Zupanc  01 200 78 64
Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel