Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

dr. Barbara Piškur


Name: dr. Barbara Piškur
Telephone: 01 200 78 47
Email: barbara.piskur@gozdis.si
Department: Department of Forest Protection
Functions: vodja oddelka, vodja laboratorija za varstvo gozdov, diagnostik na področju mikologije, strokovnjak za varstvo rastlin, fitosanitarna preglednica, raziskovalka
Job description: varstvo gozdov, fitopatologija, molekularna diagnostika

Življenjepis
Izobraževanje
1998–2004: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije; univ. dipl. mikr.

Diplomska naloga: Vpliv koncentracije in vrste železove spojine na akumulacijo železa v biomasi kvasovke Saccharomyces cerevisiae (mentor: prof. dr. Peter Raspor)

2004–2009: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (področje Biotehnologija); doktorat znanosti
Doktorska disertacija: Sukcesivni procesi razgradnje lesnega substrata inokuliranega z glivo Pleurotus ostreatus na degradiranih območjih (mentor: prof. dr. Franc Pohleven, somentor: prof. dr. Dušan Jurc)

Zaposlitve
od 2004: Gozdarski inštitut Slovenije

Raziskovalni naziv
višja znanstvena sodelavka (od 31.05.2017)

Raziskovalna gostovanja
  • ANSES, Laboratoire Santé des Végétaux, unité mycology, Malzeville, Francija; 20.3.–31.3.2017
  • Bundesforschungszentrum für Wald, Dunaj, Avstrija; 4.4.–8.4.2016
  • Plant Evolutionary Ecology, Institute of Evolution & Ecology, University of Tübingen, Nemčija; 19.5.2014–2.8.2015
  • Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, Nemčija; 7.11.–11.11.2011
  • AGRIPOLIS, Univerza v Padovi, Italija; 22.2.–11.3.2010
  • Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), Univerza v Pretoriji, Južna Afrika; 3.7.2007–2.8.2007

Mednarodno in domače sodelovanje
The American Phytopathological Society, Slovensko mikrobiološko društvo, Slovensko genetsko društvo, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, European Mycological Network, COST Action (FP1002, FP1102, FP1406), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel