Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

dr. Nikica Ogris


Name: dr. Nikica Ogris
Telephone: 01 200 78 33
Email: nikica.ogris@gozdis.si
Department: Department of Forest Protection
Functions: vodja Mikoteke in herbarija, fitosanitarni preglednik, skrbnik e-varstva gozdov, skrbnik Boletus informaticus, skrbnik SQL strežnika, skrbnik ArcGIS strežnika
Job description: varstvo gozdov, fitopatologija, ekološko modeliranje, informacijske tehnologije

Življenjepis
Izobrazba
 • Osnovna šola: 1983-1991, Osnovna šola »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina
 • Srednja šola: 1991-1995, Gimnazija Lava, Celje
 • Dodiplomski študij: 1995-1999, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študij. Naslov diplomske naloge: Viri in pomen informacij za gozdne posestnike pri gospodarjenju z gozdom na območju Solčave. Mentor in somentor: doc. dr. Janez Krč, dr. Mirko Medved (13.9.2002)
 • Podiplomski študij: 2002–2007, podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, znanstveno področje gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. Mentor: prof. dr. Maja Jurc. Naslov doktorske disertacije: Model zdravja gozdov v Sloveniji.

Zaposlitev
od 1.12.2002 naprej na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Trenutno na delovnem mestu višji znanstveni sodelavec.

Posebna znanja
 • modeliranje razvoja, pojavljanja in tveganja zaradi škodljivih abiotskih in biotskih dejavnikov v gozdu;
 • metode strojnega učenja;
 • upravljanje in razvoj v ESRI ArcGIS Server, delo z geografskimi informacijskimi sistemi;
 • razvoj aplikacij v .NET okolju (Microsoft Visual Studio);
 • razvoj mobilnih aplikacij za Android (Android Studio);
 • upravljanje podatkovnih zbirk: Microsoft SQL Server;
 • izdelava spletnih strani in razvoj spletnih aplikacij ter storitev.
Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel