Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

prof. dr. Dušan Jurc


Name: prof. dr. Dušan Jurc
Telephone: +386 1 200 78 24
Email: dusan.jurc@gozdis.si
Department: Department of Forest Protection
Functions: član znanstvenega sveta
Job description: varstvo gozdov, fitopatologija

Življenjepis
Izobrazba:
Osnovna šola: 1959 - 1967, Polje, Ljubljana
Srednja šola: 1967 - 1971, Gimnazija Poljane, (intenzivna matematika), Ljubljana
Dodiplomski študij: 1971-1975, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani – univ. dipl. biol. Naslov diplomskega dela: Amilaze v stratificiranih in nestratificiranih semenih jelke (Abies alba Mill.). Mentor: prof. dr. Miran Vardjan (7. 7. 1977)
Podiplomski študij: 1978 -1983, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani – mag. biol. znan. Naslov magistrskega dela: Hormonalna kontrola kalitve jelovega semena. Mentor: prof. dr. Miran Vardjan (14. 6. 1984). 23. 12. 2003, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, dr. gozdarskih znanosti. Naslov doktorske disertacije: Bioekologija glive Cenangium ferruginosum Fr. na borih. Mentor: prof. dr. Franc Pohleven

Strokovna izpopolnjevanja:
  • International Mycological Institute, Kew, UK. 29. april 1987-1. maj 1987
  • Forestry Commission, Alice Holt Lodge, UK. 2. maj 1987-18. junij 1987
  • ETH, Forstschutz und Dendrologie, CH-8092 Zurrich, Switzerland. 20. oktober 1994-31. oktober 1994
  • International Mycological Institute, Bakeham Lane, Egham, Surrey TW20 9TY, UK. 2 tedna v 1995
  • Institute of Forest Botany, Forest Pathology, Ludwig-Maximilians Universität, München, Freising, 28. Septembra-3. Oktobra 1997.

Zaposlitev:
od 1. 3. 1980 do danes zaposlen na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije (sedaj Gozdarski inštitut Slovenije)

1980 - 1984 asistent, Odsek za varstvo gozdov
1984 - 1989 raziskovalni sodelavec, Oddelek za varstvo gozdov
1989 - 1994 vodja Oddelka za varstvo gozdov
1994 - 1996 vodja Oddelka za gozdno biologijo in ekologijo
1996 - 1999 strokovno raziskovalni sodelavec, Oddelek za gozdno biologijo in ekologijo
1999 - vodja Oddelka za varstvo gozdov

Habilitacija:
asistent za področje Varstvo gozdov, za predmet Gozdna fitopatologija od 27. 3. 1995, reelekcija 25. 5. 1998 - 24. 5. 2001, 29. 10. 2001 – 28. 10. 2004, docent za področje Varstvo gozdov od novembra 2004.

Pedagoška dejavnost:
od šolskega leta 1995/96 vodi vaje iz predmeta Gozdna fitopatologija za študente 2. letnika univerzitetnega študija gozdarstva (dve skupini po 15 ur), terenske vaje v obsegu dva dni na leto in s poveritvijo nosilca predmeta opravlja od šolskega leta 1997/1998 predavanja za isti predmet (30 ur na leto). Od šolskega leta 2006/2007 nosilec predmeta Gozdna fitopatologija

Članstvo v strokovnih združenjih:
  • član British Mycological Society
  • član IUFRO sekcije S 2-06-00 Pathology
  • član Zveze gozdarskih društev Slovenije
  • član Društva za varstvo rastlin Slovenije

Drugo strokovno udejstvovanje:
  • član Strokovne skupine za strokovne izraze s področja varstva rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel