Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Tina Jemec


Name: Tina Jemec
Telephone: 01 200 78 14
Email: tina.jemec@gozdis.si
Department: Department of Forest Techniques and Economy
Functions:
Job description:

Tina Jemec je bila rojena 6. 10. 1986 v Celju, osnovno šolo je obiskovala v Šoštanju, srednjo šolo pa na Gimnaziji Velenje. V šolskem letu 2005/2006 se je vpisala na univerzitetni študij Gozdarstva na oddelku Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2011. Po diplomi se je zaposlila na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na oddelku za Gozdno tehniko in ekonomiko, kjer dela na področju lesne biomase.
Je vodnica Planinske zveze Slovenije ter vodnica Zveze tabornikov Slovenije.Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel