Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

dr. Andreja Kavčič


Name: dr. Andreja Kavčič
Telephone: 01 200 78 38
Email: andreja.kavcic@gozdis.si
Department: Department of Forest Protection
Functions:
Job description: gozdna entomologija, varstvo gozdov, varstvo rastlin

Po končani gimnaziji v Brežicah in opravljeni maturi iz naravoslovnih predmetov sem se vpisala na študij biologije na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer sem se usmerila v morfološko-fiziološko smer. Študij sem zaključila leta 2005 z diplomsko nalogo z naslovom »Izražanje fuzijske beljakovine med zeleno fluorescenčno beljakovino in receptorjem za glukagonu podobni peptid-1 v celicah ovarijev kitajskega hrčka« pod mentorstvom doc. dr. Aljoše Bavca. Za diplomsko delo sem leta 2006 prejela Krkino nagrado.

Leta 2008 sem se vpisala na podiplomski študijski program Biološke in biotehniške znanosti na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno delo v sklopu študija sem opravljala na Oddelku za entomologijo Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer sem bila zaposlena kot mlada raziskovalka od 2010 do 2013. Pri svojem delu sem se posvečala raziskovanju vibracijske komunikacije pri žuželkah, natančneje ščitastih stenicah (Heteroptera, Pentatomidae). Podiplomski študij sem zaključila leta 2014 z doktorsko nalogo z naslovom »Prepoznavanje plenilcev na osnovi vibracijskih signalov pri stenici Nezara viridula (L.)« pod mentorstvom prof. dr. Andreja Čokla.

Od leta 2015 sem zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kot entomologinja na Oddelku za varstvo gozdov. Glavna področja mojega dela so gozdna entomologija, varstvo gozdov in varstvo rastlin. Na raziskovalnem področju me zanimajo interakcije med organizmi ter organizmi in njihovim okoljem.

Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel