Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

doc. dr. Jožica Gričar


Name: doc. dr. Jožica Gričar
Telephone: +386 1 200 78 53
Email: jozica.gricar@gozdis.si
Department: Department of Forest Yield and Silviculture
Functions:
Job description: debelinska rast dreves, kambijeva aktivnost, celična diferenciacija, nastanek lesa in floema, anatomija lesa in skorje

page in progress


Projects
  • Z4-9662  1.1.2007 - 31.12.2008 Vpliv eksperimentalno nadzorovanega ogrevanja in ohlajanja dela debla hrasta (Quercus robur L.) in javorja (Acer pseudoplatanus L.) na (ARRS podoktorski projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
  • V4-0496  1.9.2008 - 31.8.2010 Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji (Ciljni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
  • BI-FR/09-10-INRA-002  01.01.2009 – 31.12.2010 Vpliv klimatskih sprememb na gozdno produkcijo ter biodiverziteto - monitoring sedanje situacije za razumevanje preteklosti in ocenjevanje prihodnosti (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program INRA 2009 - 2010 - Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
  • L7-23936  1.5.2009 – 31.12.2012 Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (ARRS aplikativni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
  • SEE/D/0227/1.2/X  01.10.2012-30.09.2014 ID:WOOD »Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector« (SEE Transnational Cooperation Programme, 4th Call)   more >>
Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel