Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Simon Zidar


Name: Simon Zidar
Telephone: 01 200 78 00
Email: simon.zidar@gozdis.si
Department: Department of Forest Protection
Functions: koordinator projekta
Job description: varstvo gozdov, invazivne tujerodne vrste

Življenjepis
Izobraževanje
2003–2007: Gimnazija Poljane, Ljubljana

2007–2010: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; univerzitetni študijski program I. stopnje Biologija; pridobljen naziv: dipl. biol. (UN)

2010–2018: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, magistrski študijski program II. stopnje Ekologija in biodiverziteta;
Naslov magistrskega dela: Spremljanje sezonske aktivnosti netopirjev pri vhodih v izbrane slovenske jame (mentorica: doc. dr. Maja Zagmajster) – v pripravi.

Zaposlitev

od 5. 3. 2018: Gozdarski inštitut Slovenije – tehnični koordinator projekta LIFE ARTEMIS

Links
SICRIS Bibliography


Open Access publications in Repository Sci Vie

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel